Speltherapeutische gezinsbehandelingen

Gezinsbehandelingen 

We zijn allemaal onderdeel een familiesysteem. Mensen hebben van nature de behoefte zich met elkaar verbonden te voelen binnen zo’n systeem. Iedereen heeft daarbij zijn eigen rol en positie ten opzichte van de anderen. Elke familie ontwikkelt zo haar eigen patronen. Sommigen zijn duidelijk zichtbaar, anderen zitten verborgen. Deze patronen zijn in het verleden ontstaan maar hebben vaak diepgaande impact op het heden en de toekomst.

Wanneer er veel gebeurt binnen je gezin of familie is het belangrijk dit met elkaar te delen. Ieder heeft zijn eigen beleving van de situatie. Deze met elkaar delen, zorgt vaak voor begrip en acceptatie. Wanneer ieders ervaring binnen de familie als waardevol gezien wordt, versterkt het systeem. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe, helende patronen.

Bij een gezinsbehandeling is het erg belangrijk dat alle gezinsleden aanwezig zijn. Ieder gezinslid maakt door middel van beeldtaal duidelijk hoe hij/zij zich voelt. Bij jonge kinderen doen we actieve spellen rondom de emoties die binnen een gezin spelen. Zo wordt snel zichtbaar wat vaak al lange tijd voelbaar is.

Heel het gezin neemt bij Spelend Groeien deel aan de behandeling. Wanneer het niet mogelijk is om iedereen aanwezig te laten zijn, zorgen we voor een alternatieve werkvorm. Bij scheiding en samengestelde gezinnen hebben wij toestemming nodig van beide biologische ouders.

Ouder-kind therapie 

Kinderen laten tijdens hun speltherapie zien wat ze bezighoudt. Onze therapeut observeert en analyseert het spelgedrag en haakt hier op in. De input en betrokkenheid van ouders/ verzorgers is essentieel bij dit proces. Kinderen willen hun gevoelens delen of lopen tegen zaken aan waardoor ze blokkeren. We nodigen je dan graag uit voor een ouder-kind sessie. Tijdens zo’n sessie maken we gebruik van spel, beeld en symbolen.
Op die manier kan het kind woorden geven aan zijn gevoel. Ook kan jij als ouder/ verzorger jouw beleving van de situatie helder in beeld brengen. Het doel van de sessie is elkaar zien, horen en begrijpen. Zo kunnen gevoelens een plek krijgen en gedragsverandering beginnen.

Wij bieden ouder-kind therapie op maat. We houden rekening met leeftijd, persoonlijkheid en de draaglast en draagkracht van zowel kind als ouders/ verzorgers.

Afspraak maken?

Praktijk adres:
Dr. Hub van Doorneweg 81
5026 RB Tilburg

Contactgegevens:
info@spelendgroeien.nl
06 36329044

Openingstijden:

Maandag9:00 – 17:00
Dinsdag9:00 – 17:00
Woensdag9:00 – 17:00
Donderdag9:00 – 17:00
Vrijdag9:00 – 17:00