Klachtenprocedure

U mag er van uit gaan dat wij als speltherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent of een klacht hebt over de service die wij verlenen. Als dat zo is, vragen wij u hier melding van te maken.

Wij zouden het erg prettig vinden dat u zich in eerste instantie wendt tot de speltherapeut waar de klacht zich op richt. Hij of zij zal zorgen voor een adequate afhandeling van uw klacht. Als u zich daar prettiger bij voelt mag er rustig een voor u vertrouwde derde persoon aanwezig zijn bij het gesprek over uw klacht. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Wij bieden u aan dan gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Waar kunt u een klacht indienen?

Stuur een mail naar klacht@vaktherapie.nl of een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN UTRECHT met contactgegevens, een omschrijving van de klacht inclusief plaats en tijdstip en gegevens van de therapeut waar het om gaat.

Samen met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris proberen wij als zorgaanbieder de klacht op te lossen. Mocht de bemiddeling van de klachtenfunctionaris nog niet tot het door u gewenste resultaat leiden. Kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Geschilleninstantie:

Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is onze/mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Afspraak maken?

Praktijk adres:
Dr. Hub van Doorneweg 81
5026 RB Tilburg

Contactgegevens:
info@spelendgroeien.nl
06 36329044

Openingstijden:

Maandag9:00 – 17:00
Dinsdag9:00 – 17:00
Woensdag9:00 – 17:00
Donderdag9:00 – 17:00
Vrijdag9:00 – 17:00