Kosten & vergoedingen

Kosten & vergoeding

Een consult bij Spelend Groeien kost € 80,00 per uur.
Deze kosten worden in sommige gevallen (gedeeltelijk) vergoed.
Een consult energetische behandeling bij Marieke kost € 100 per anderhalf uur.
Energetische behandeling wordt niet vergoed.

Wie betaalt?

  • Zorgverzekeraar: Behandelingen van Spelend Groeien worden bij een aanvullende zorgverzekering mogelijk (deels) vergoed. Dit gebeurt onder de noemer alternatieve geneeswijze. Informeer voorafgaand aan de behandeling bij je zorgverzekeraar of je hiervoor in aanmerking komt. U ontvangt zelf de factuur en mogelijk kunt u deze indienen en recht op deelse teruggaaf.
  • Gemeente: Praktijk Spelend Groeien is een gerenommeerde zorgaanbieder binnen de regio Hart van Brabant. Daaronder vallen de woonplaatsen Dongen, Gilze, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Rijen, Tilburg, Waalwijk, Chaam, Baarle-Nassau en Alphen. Als je in één van deze plaatsen woont, kun je in aanmerking komen voor vergoeding door de gemeente. Je dient hiervoor een verwijzing van je huisarts of jeugdarts te hebben of in het bezit te zijn van een beschikking voor specialistische hulp, afgegeven door een jeugdregisseur van de gemeente. Overleg met de (huis)arts of de jeugdregisseur van de gemeente of uw behandeling geïndiceerd zou kunnen zijn. Ook met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u bij ons terecht.

Moet je toch zelf betalen? Weet dan dat de gemaakte kosten vrijgesteld zijn van btw en vaak fiscaal aftrekbaar zijn.

Informatie die u nodig heeft voor vergoeding:

  • Naam Praktijk: Spelend Groeien
  • Aangesloten bij FVB (register Vaktherapie) Licentienummer 108789
  • Aangesloten bij het RBCZ (register therapeut) Licentienummer 209363 R.
  • Aangesloten bij het SRVB (register Vaktherapie) licentienummer 108789.
  • AGB-code zorgverlener 90-046425.
  • AGB-code praktijk 90-55057.
  • KVK-nummer: 54335744.

Overzicht zorgverzekeraars die speltherapie (gedeeltelijk) vergoeden: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

Registratie & klachten

Kwaliteit en professionaliteit, daar staan wij voor!

Als praktijk vinden we het waarborgen van onze hoge kwaliteit erg belangrijk.
Onze therapeuten voldoen aan strenge kwaliteitseisen hebben hiervoor de juiste opleiding(en) gevolgd en jaren werkervaring opgedaan. U kunt er dus op rekenen dat wij ons vak professioneel uitvoeren en onze kennis up to date is. In ons beroep is congruentie en transparantie richting klanten essentieel. Wij waarderen ook uw feedback zeer. Heeft u vragen of bent u niet tevreden, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Informatie over de woordwaarden, klachtenprocedure en behandelovereenkomst vindt u hier:

Onze praktijk is aangesloten bij:

Samenwerking

Het team van Spelend Groeien werkt graag samen met collega’s. Soms om door te verwijzen omdat wij niet de gevraagde expertise hebben. Soms omdat we samen meer zien als alleen en we zien dat dit belangrijk is wanneer meerdere hulpverleners betrokken zijn. Samen met ouders maken wij graag de verbinding met de betrokken hulpverlening.

Met onderstaande organisaties werken we al inhoudelijk en administratief samen waar nodig. Wenst u met uw organisatie een samenwerking met Spelend Groeien dan staan wij daar altijd voor open en zorgen wij voor de koffie.

Wij zijn KAS, kleine aanbieders samenwerking

Wij zijn KAS bestaat uit zelfstandige praktijken met eigen specialisme en werkwijze. Spelend Groeien biedt samen met collega’s van KAS een diversiteit op het gebied van Vaktherapie in de jeugdhulp. We delen de visie persoonlijk te blijven, maatwerk te leveren en kwaliteit te waarborgen. Als kleine zelfstandigen kunnen wij heel persoonlijk werken. Binnen spelend groeien zagen we deze behoefte groter worden bij ouders en kinderen. Het zijn persoonlijke verhalen en kwetsbaarheden waarin we ondersteuning bieden. Dat vraagt een persoonlijke benadering.

KIZOOM, Kindzorg op maat

Praktijk Spelend Groeiend is medeoprichter en eigenaar van coöperatie Kizoom, Kind Zorg Op Maat. Binnen Kizoom werkt het team van Spelend Groeien al jaren multidisciplinair samen wanneer dit nodig is. Samen met het OnderwijsZorgTeam, Kinderfysio.nl, praktijk voor ergotherapie Spelende Wijzer, Kind & Ouder Thuis en ADHD-praktijk Hart van Brabant leveren wij waar nodig onze zorg multidisciplinair en onder één dak. Wij hebben hierbij ons best gedaan om ons centrum een huiselijke uitstraling te geven.

OnderwijsZorgTeam

Dit is een krachtige club van psychologen, regiebehandelaars en behandelaars. Het OnderwijsZorgTeam en Spelend Groeien werken al jaren samen en hebben daarmee zicht op ieders expertise en weten elkaar gemakkelijk te vinden. Bij jongere kinderen betreft onze samenwerking voornamelijk procesdiagnostiek. We vinden het beide belangrijk een goed beeld te vormen en psycholoog en speltherapeut werken samen binnen de proces diagnostiek.

Kinderfysio.nl

Een kinderfysiotherapeuten praktijk met veel kennis en ervaring. Verwijzen gebeurt bij kinderen met motorische problemen en samenwerken wanneer het gaat over psychosomatische klachten en of gewichtsproblemen waarbij het belangrijk behandeling te richten op zowel psychische en lichamelijk welzijn.

Spelende Wijzer

Bij sommige kinderen zorgen problemen in de prikkelverwerking voor opvallend gedrag. Samen met de ergotherapeuten van Spelende Wijzer kunnen wij dit gericht in beeld brengen en daardoor beter adviseren.

Kind & Ouder Thuis

Wanneer er ondersteuning in de thuissituatie nodig is, werken wij samen met Kind & Ouder Thuis. Als ouders het prettig vinden, bieden we samen gezinsbehandelingen. Deze intensieve samenwerking in bijzijn van ouders en verzorgers zorgt voor een sneller resultaat.

MOEV

Deze collega’s hebben een uitgebreid aanbod Vaktherapie en systeemtherapie. De klik met de behandelaar bepaalt 70% of een behandeling slaagt. Doordat we elkaars behandelaars en werkvormen kennen, kunnen we verwijzen, overdragen, samenwerken of meedenken waar nodig.

Stichting de As

Stichting de As biedt specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. De As bestaat uit een gedreven club waarmee wij samenwerking op maat kunnen bieden aan het gehele systeem.

De Bodde

Een school voor speciaal onderwijs. De Bodde ondersteund leerlingen in het zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De Bodde en Spelend Groeien weten elkaar inmiddels te vinden en maken verbinding om samen af te stemmen rondom ondersteuning verdere ontwikkeling van hun leerlingen.

De gezinsmanager

Biedt ondersteuning voor iedere gezinssituatie. Hoe ingewikkeld deze soms ook kan zijn, er is altijd een uitweg. Waar nodig weten wij elkaar te vinden en krachten te bundelen omdat we beide niet snel iets als te complex zien maar kijken naar de mogelijkheden die er zijn.

Amarant

Kent vele jaren expertise voor mensen met een veranderlijke beperking. Het bieden van speltherapie aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt maatwerk. Binnen Spelend Groeien hebben we deze expertise en vanuit daar is deze samenwerking ontstaan.

Afspraak maken?

Praktijk adres:
Dr. Hub van Doorneweg 81
5026 RB Tilburg

Contactgegevens:
info@spelendgroeien.nl
06 36329044

Openingstijden:

Maandag9:00 – 17:00
Dinsdag9:00 – 17:00
Woensdag9:00 – 17:00
Donderdag9:00 – 17:00
Vrijdag9:00 – 17:00